Månedsarkiv: december 2015

Business management gør erhvervslivet til en leg

Bliv professionel projektleder (Foto: smallbusinessadvice.org.au)
Business management gør erhvervslivet lettere (Foto: se-institute.dk)

Ethvert menneske går med en lille iværksætterdrøm i maven. Vi bliver hylet ørene fulde af, hvordan man skal skabe sit eget for at skabe vækst i samfundet. Hvis man gerne vil vide, hvordan man kører en virksomhed, bør man tage et nærmere kig på kurser eller uddannelser i business management. Dette giver ikke blot en indsigt i, hvordan en virksomhed bliver kørt, men det giver en indsigt i alle aspekter af det. Hvordan man laver regnskab, hvordan man laver planer for virksomheden og meget mere. Derfor er business management den fulde palet af, hvordan en virksomhed drives, uanset om man snakker økonomi, planer, idéer eller noget helt fjerde. Tager man derfor kurser eller uddannelser i dette, så bliver man rustet til at kunne tage del i alle aspekter af en virksomheds drift. Man får med andre ord en stor værktøjskasse, når det kommer til at drive en succesfuld forretning. Business management er altså en perfekt løsning til alle, der ønsker at vide alt om at drive en virksomhed.

Skab dig et nødvendigt økonomisk råderum

Når man tager kurser eller uddannelser i business management, så ruster man sig selv til at sidde i toppen af enhver form for virksomhed. Derfor ligger der også en lønmæssig gulerod for alle, der beskæftiger sig med business management. En uddannelse heri er altså som en regnbue, hvor der, som det gamle sagn siger, er guld for enden. I en verden, hvor alting koster penge, samtidig med at alting bliver dyrere, så er det noget, de færreste kan frasige sig fra at tillægge værdi. Derfor er en uddannelse i business management også en vej til en økonomisk frihed til at skabe sig et godt liv, hvori der både er plads og råd til nødvendigheder såvel som fornøjelser. Tag derfor en uddannelse i business management, hvis du ønsker dette.

Lær mere om business management her

Læs mere, og bliv klogere på business management her:

Business management består af både teori og praktisk diskussion

Forretningsudvikling styrker top- og bundlinje

Top business schools in the world ruster en med kompetencer

Bliv professionel projektleder (Foto: smallbusinessadvice.org.au)
Business school udvikler dine kompetencer (Foto: se-institute.dk)

Top business schools in the world ruster en med kompetencer

Der findes mange forskellige steder på kloden, hvor man kan tage sig en uddannelse. Hvis man gerne vil noget indenfor forretningsverdenen også kendt som business i et mere internationalt fagsprog, må det da næsten være nogle af top business schools in the world, man burde opsøge. Her får man nemlig tilbudt den rette teori, det rette netværk og de hensigtsmæssige kvalifikationer til at skulle begive sig ud på arbejdsmarkedet i fremtiden. Man bliver med andre ord rustet på et internationalt niveau, og vil man gerne beskæftige sig med international handel, er der da ikke andet for end at opsøge det internationale niveau allerede fra, når man sidder på skolebænken. Top business schools in the world er med andre ord skabt med henblik på at fostre og uddanne de fremtidige internationale professionelle i handlen.

Helstøbte kurser

Kurset er sat op af teori, praksis og netværk. Det handler om at fremme det sociale, ligeså vel som det teoretiske fundament. Og da mange af de dedikerede skoler i verden mener, at det teoretiske og det sociale hænger vel sammen, er der god grund til at beskæftige sig med et miljø, der både er fagligt og professionelt engageret i handel. Her får man know-how, en social sfære, der knytter en til det handelslivet senere hen.

Stærke skoler

Ved at søge ind på nogle af de top business schools in the world, der findes, er man altså sikker på at være set skridt foran resten i karriereræset. Man befinder sig særligt godt, fordi det faglige og sociale engagement er så stærkt. Man kan finde en masse informationer på nettet omkring de forskellige skoler, der er. Det vil nok være med til at gøre beslutningen nemmere og mere velovervejet.

Læs meget mere om top business schools in the world her

Du kan også finde mere information her:

Hvis du er på jagt efter top business schools in the world

Uddannelse og ledelse – afprøv dine lederevner!

Se her, hvordan du bliver bedre til ledelse

Ledelse (foto: hansentoft.dk)
Sørg for god ledelse i firmaet (foto: hansentoft.dk)

For mange virksomheder i Danmark sker der i disse år store forandringer på markedet. Den teknologiske udvikling betyder, at mange forretningsområder ikke længere eksisterer eller ikke længere er rentable at drive forretning på. Imens kommer nye markedet frem, og vokser hurtigere, end man er vant til.

For mange forbrugere kan det ikke længere betale sig at gå ned i en fysisk butik for at købe for eksempel et kamera eller et par bukser. Indkøb bliver i større omfang gjort på mobilen, mens man holder i kø på motorvejen, eller sidder i sofaen derhjemme.

Denne udvikling har ikke kun stor betydning for de fysiske butikker, men det påvirker alle led af forretningskæderne, lige meget om man sælger betonelementer til industrien eller foder til landmanden.

Derfor gælder det for langt de fleste virksomheder om at have en sund og struktureret ledelse. Som leder i nutidens virksomheder skal man hurtigt kunne omsætte de tendenser og udviklinger, man ser ude i omverden, til mulige tiltag eller rettelser i virksomhedens processer. Det er for mange virksomheder for eksempel en udfordring, at markedet har udviklet sig, så ens konkurrenter i dag er spredt over hele kloden. Derfor kræver det af ledelsen et kæmpe overblik.

Ledelsen skal være foran – hele tiden

Ledelsen skal også kunne omsætte de tendenser, man observerer til strategiske ændringer. Disse skal så skæres ned til taktiske planer, og til sidst skal man som leder få medarbejderne til at udføre dem i operationelle handlinger. Alt dette kræver blandt andet, at ledelsen er gennemsigtig i deres valg, så medarbejderne ikke kun forstår, hvad de skal gøre, men også hvorfor de skal gøre det.

For mange virksomheder kan det være en god investering at sende deres ledere på et ledelseskursus.
Ledelseskurser kan være opbygget meget forskelligt. Nogle er bygget op som intensive forløb, hvor man hurtigt for et overblik over de mest væsentlige kvalifikationer og egenskaber, som ledere kan arbejde med. Andre kurser er opbygget med flere moduler og kan være opdelt, så lederen har mulighed for at tage erfaringerne med tilbage på arbejdspladsen og implementere dem løbende efter hvert modul.

Vil du se mere om ledelse, så kig her

Læs mere om ledelse her:

Ledelse i praksis er i stor fokus i diverse virksomheder

Bliv klog på ledelse

 

Business management består af både teori og praktisk diskussion

Bliv professionel projektleder (Foto: smallbusinessadvice.org.au)
Business management er både teoretisk og praktisk (Foto: se-institute.dk)

Business management består af både teori og praktisk diskussion

Business management er en uddannelse for dem, der ønsker teori bag praksis, og altså dermed en dobbelt praktisk og teoretisk forståelse af, hvad det vil sige at dyrke ledelse. Ledelse er meget mere end som så. Vejen fra iværksættelsen til de grønne tal på bundlinjen skabes hensigtsmæssigt af en dobbelt forståelse. Det vil sige en forståelse for det teoretiske og økonomiske fundament, der er fundamentet for virksomhedens drift samt en forståelse af de forskellige kommunikationsstrategier, der grundlægger de ansattes drift. Det handler om at få de økonomiske og de organisationskulturelle elementer til at spille sammen. Som leder er man sat i en position, hvor man både skal agere styrmand og medspiller.

Organisation og ledelse

De moderne ledelsesstrategier tager afsæt i, hvordan hver enkelt medarbejder yder sit bedste for fællesskabet, og hvordan dette fællesskab skal kunne inspirere hver enkelt medarbejder. Organisationskulturen er for eksempel af stor betydning. Organisationskulturen er et begreb, der dækker over den måde, som virksomheden både framer og strukturer sine målsætninger på. De kommer til udtryk i praksis, det vil sige i medarbejdernes metoder og daglige håndtering af opgaver. Der er forskellige måder at strukturere og læse problemer på. Hver og især er de hensigtsmæssige på forskellige måder, alt efter virksomhedens størrelse og udformning. I business management bliver man undervist i, hvordan man skaber balance mellem målsætninger og praksis.

Åbent og inddragende forum

Forløbet vil forsøge at skabe den rette og sunde balance mellem teori og praktisk erfaring. Netop samspillet mellem virkelige erfaringer og teoriens distance er med til at skabe et inddragende og åbent rum for diskussion af konkrete eksempler med teorien som et begrebsligt værktøj. Business management uddanner fremtidens ledere i et sundt og ambitiøst forum, hvor alle erhvervslivets vægtigste dimensioner bliver diskuteret og behandlet.

Læs meget mere om Business management her

Du kan finde relevant læsning om ledelse her:

Ledelse i praksis er i stor fokus i diverse virksomheder

Bliv klog på ledelse

Et DLX kursus sigter styrker praksis med faglig fordybelse

DLX (foto: via.dk)
DLX kursus (foto: via.dk)

Et DLX kursus sigter styrker praksis med faglig fordybelse

Hvis man ønsker nye udfordringer og en bedre faglighed på jobbet, kan det være hensigtsmæssigt at starte på et DLX kursus. Et DLX kursus er med til at give en nogle sikre faglige og professionelle kvalifikationer, der kan være med til at åbne op for nogle nye udfordringer. Hvis man er et karrieremenneske, ønsker man som regel at kunne udvikle sig i en retning, som man synes er spændende. Det handler om at kunne stille sig til rådighed, for de forskellige udfordringer, der melder sig på jobbet. Et DLX kursus er med til at ruste en. Der bliver føjet yderligere kvalifikationer og merit til den eksisterende uddannelse, man allerede har taget.

Tværfagligt og i dybden

Som oftest bliver uddannelsen kombineret med en anden faglighed, så man bliver i stand til at kunne arbejde tværfagligt. I disse tider er tværfaglighed og evner til at kunne kommunikere på tværs af fagligheder særligt efterspurgt. Et DLX kursus er med til at give en mulighederne for at kunne gøre noget ved de eksisterende kvalifikationer, som man har. Med sådan et kursus bliver man bedre til at kunne forstå problemstillinger, og man bliver bedre til at kunne løse dem i praksis. Den teoretiske undervisning sigter efter at kunne blive realiseret i praksis. Derfor er det relevant og interessant undervisning, der bliver givet.

Faglig styrkelse

Med et DLX kursus er man rustet til at kunne indgå i et arbejdsmarked, der er dynamisk og til tider krævende. Man holder sig eftertragtet ved at kunne fremvise et diplom, der tilkendegiver, at man har de nødvendige kvalifikationer til at kunne arbejde på tværs og i dybden af de forskellige fagligheder. DLX kursus er forholdsvist fleksibelt, da det er rettet efter at skulle uddanne personer på arbejdsmarkedet.