Månedsarkiv: april 2015

Få mere viden om, hvad der gør god ledelse

Optimér din virksomhed ved at blive klogere på, hvad der udgør god ledelse!

God ledelse kommer ikke ud af ingenting (foto hansentoft.dk)
God ledelse kommer ikke ud af ingenting (foto hansentoft.dk)

Der er forskellige træk, som man er nævneværdige i forhold til at skulle sige, hvad der kendetegner den tid, som vi i dag er en del af. Særligt ved den type samfund, som det danske samfund er en del af, kan man sige forskellige ting om. Det drejer blandt andet sig om, at innovation er et af de helt store buzz-words indenfor erhvervslivet. Det drejer sig hovedsageligt om det fokus, som der er i erhvervslivet og inden for de forskellige grene, som erhvervslivet breder sig ud i. Blandt andet handler det om, at man har et særskilt fokus på fremdrift. Målet for de fleste firmaer er at blive bedre, større og altså have mere succes. Det betyder, at måden man måler et firma på, det er altså hvorvidt det har haft fremdrift og udviklet sig. Diskussionen som man så kan tage op i den forbindelse, kan være noget om, hvorvidt det altid er lige sundt. Dog så er det yderst sjældent, at et firma er fuldstændig komplet. Det afhænger selvfølgelig af, hvilke ting man ser på, samtidig med at man ikke udelukkende måler alt med økonomiske briller.

For at få fremgang kan det gavne at se indad – se på ledelse

Der er forskellige måder, som man kan benytte sig af, for at sikre firmaets fremdrift og forbedring. For at få bedre tal og muligheder kan det eksempelvis være behændigt, at undersøge ledelsen. Det kan man med fordel gøre ved, at man lader andre komme og se på en. Det kan nemlig være sundt, at tingene bliver set på med andre øjne, da de ville kunne se ting, som man ikke selv ligger mærke til. Få professionelle til at komme og give dig gode råd til at forbedre firmaets ledelse.

Klik her for at læse om, hvordan du kan vide mere om ledelse

Ledelsesudvikling – bliv bedre til dit job!

ledelsesudvikling  (foto: se-institute.dk)
ledelsesudvikling (foto: se-institute.dk)

Vi lever i dag i en tid, som er præget af, at der alle steder i arbejdslivet er fokus på udvikling og fremskridt. Tallene fra sidste år skal helst øges endnu mere, effektiviteten blandt medarbejderne skal også helst blive endnu højere og meget mere. Det skal alt sammen helst hænge sammen med, at de ansatte har det godt på arbejdet og trives, samtidig med at der hænger dette pres over deres hoveder. Det er et svært puslespil at få til at gå op for den person, som er leder, og det kan godt være i disse situationer, at man føler, at man kommer til kort. Er du leder og kan genkende nogle af de ting, som er beskrevet i det ovenstående, hvor du godt kan føle, at du i dit arbejde møder udfordringer, som godt kan virke en anelse overvældende og uoverskueligt, så der er hjælp at hente. Vælg forskellige kurser indenfor ledelse og blive en bedre og mere kompetent leder i dit arbejde. Det handler overordnet om ledelsesudvikling.

Mød andre i samme båd og bliv klogere med kurser i ledelsesudvikling

Der er rigtig mange fordele ved at vælge at tage et kursus i ledelsesudvikling. Først og fremmest så er det en klar fordel, at man på de forskellige udbudte kurser kommer til at møde andre ledere, som måske står i lignende problemer, som man selv står i sit arbejde i hverdagen. Her er der god mulighed for at udveksle viden og erfaring i samspil med undervisningen og de andre kursusdeltagere, og hermed få redskaber og gode idéer med hjem til anvende på sit arbejde. Alt sammen har en fordel både for din egen skyld, men samtidig også for dine ansattes skyld, fordi det er som sagt dem, som du er leder og ansvarlig for.

 

Bliv klogere på ledelsesudvikling ved at klikke videre her

Tag en DLX og styrk dine lederkompetencer

DLX  (foto: via.dk)
DLX (foto: via.dk)

Med en DLX, der står for en diplomuddannelse i ledelse, vil du i sidste ende bliver en leder, som alle vil kunne se op til. Du vil nemlig ved hjælp af din DLX blive en leder, der er fleksibel og omstillingsparat og har ualmindeligt nemt ved at forene privatliv, familieliv og arbejdsliv i én. Dine medarbejdere vil se op til dig og respektere dig og din autoritet som leder i din virksomhed, og det vil gavne det samlede udbytte af hele den organisation, som du er så heldig og dygtig at være blevet direktør eller leder for. Udbyttet for dine ansatte vil nemlig blive bedre i takt med, at du bliver bedre til at forene dine tre ”liv”, som jo er familien, privatlivet og hobbyerne og til sidst – dit arbejde.

Sæt din erfaring i praksis med en DLX

Med en DLX vil du kunne komme tilbage på din arbejdsplads med fornyede redskaber, teorier og metoder omkring ledelse – og det vil have en positiv effekt på dine ansatte og dine kollegaer og det samspil, som de har med dig og hinanden imellem. En DLX hjælper dig med at blive mere kompetent inden for ledelsesfaget – hvad vil det sige at være en leder, hvordan forbinder man respekt med socialt samvær, og hvordan opnår man en medarbejderstab, der både respekterer og holder af én?
Alle ovenstående spørgsmål vil blive besvaret, hvis du tager en DLX. En DLX vil desuden kunne hjælpe dig med hurtigt at danne dig et overblik over, hvad det vil sige at være en egentlig leder i en moderne og dynamisk virksomhed. Du vil hurtigt lære, hvordan du udvikler din personlige lederrolle på arbejdspladsen, og hvordan du opnår det bedst mulige samspil med dine kollegaer. Du vil desuden blive plastret til med viden omkring centrale teorier vedrørende ledelse og desuden vil du have en masse redskaber ved hånden, som kan være nyttige til dit fremtidige arbejde som leder.

 

Læs mere om en DLX – og overvej at tage en – her

Med professionel hjælp etableres en sund organisationskultur

Alle virksomheder har godt af et eksternt blik (foto hansentoft.dk)
Alle virksomheder har godt af et eksternt blik (foto hansentoft.dk)

Det er vigtigt med en sund og hensigtmæssig organisationskultur. En sund organisationskultur fører af gode grunde også nogle sunde resultater med sig. Den skaber potentiale for vækst, ligesom den også skaber nogle sunde veje dertil. Organisationer er meget mere en røde tal på bundlinjen. Det handler ligeså meget om den kultur, der bliver skabt indenfor organisationen, og det handler om den måde, der bliver løst problemer på. Netop virksomhedens problemløsning er hensigtsmæssig at være opmærksomhed på. Der kan nemlig vise nogle punkter her, som kan skabe nye metoder og nye ideer. Ved at effektivisere og skabe gode rammer for problemløsning indenfor organisationskulturen, bliver der nemlig skabt et sundt og dynamisk forhold for virksomheden selv.

Bæredygtige løsninger

Nu om dage snakkes der meget om bæredygtighed, og der tales samtidig også en del om det vækstmæssige forhold til bæredygtighedssnakken. Det er ikke alle forretninger eller alle investeringer, der er bæredygtige. Hverken miljømæssigt, social, økonomisk eller internt. Her er det altid muligt at optimere. Her er det altid muligt at gøre det bedre. Ligesom det altid er muligt at diskutere de relevante teknikker sammen med en professionel, der kan være med til at sætte fokus på mere eller mindre problemfyldte områder. Bæredygtighed indenfor en sund organisationskultur kommer ikke af sig selv. Den kommer af en god snak og en fornuftig foretagsomhed.

Et anderledes blik

Det kan ofte være en god ide at få en udefrakommende holdning til spørgsmålene. Det handler for så vidt om at blive bedre til at lave det, man laver. Og det er ikke altid, at man selv er i stand til at kunne overskue de problemer, som der altid er i alle firmaer. Ved at sætte fokus på det med en professionel, kan man skabe et bæredygtigt og holdbart fundament for de næste par år.

Læs meget mere om organisationskultur her