Månedsarkiv: august 2014

Organisationsudvikling der gør verden til et bedre sted

Overvejelser skal gøres, uanset hvilken slags organisation det drejer sig om (foto viauc.dk)
Overvejelser skal gøres, uanset hvilken slags organisation det drejer sig om (foto viauc.dk)

Er du interesseret i at dine drømme bliver til virkelighed, men i tvivl om hvordan det skal lade sig gøre? Det er helt naturligt. Alle mennesker tvivler. Det er helt normalt. Faktisk, så er det en nødvendighed at være reflekteret over hvordan, hvad og hvorfor for at leve et anstændigt liv. Du bliver altså nødt til at spørge dig selv hvad formålet med din drøm er og hvilke konsekvenser det har. Hvis din drøm alene tjener din egen trivsel og kun har positive konsekvenser for dig selv, bør du vælge om igen. Det er netop vigtigt at ens drøm realiseres på en måde som kommer andre mennesker og miljøet til gode.

Drømmen bliver til virkelighed

Det er helt essentielt for at man kan leve et godt liv på længere sigt. Materialisme og selviscenesættende mål giver ikke trivsel for dig selv, andre eller miljøet. Nej – det handler i langt højere grad om at rette sit fokus på værdier som gavner fællesskabet og naturen. Vi har et obligatorisk ansvar for at tage os af den verden vi lever i og gøre den til et bedre sted. Så hvordan opnå du dine mål her i livet? Hvad skal der til? Først og fremmest er det ikke målet i sig selv, som skal motivere dig. Det skal være processen i sig selv. Og det bliver den, hvis det du hver dag beskæftiger dig med er meningsfuldt. Livet bør altså ikke handle om hver dag at slide sig igennem alene med forløsningen om opnåelse af målet for enden af regnbuen. Livet skal leve lige nu, ikke i morgen. Desuden er det vigtigt at indse at den bedste form for læring og udvikling sker igennem erfaring ude i felten, og ikke med hovedet plantet i bøgerne. Dermed ikke sagt at uddannelse ikke kan være en stor fordel – men den virkelige manifestation af det lærte etableres først i det virkelige liv, hvor man er ude at svømme i det dybe hav. Så hvis du for eksempel er interesseret i organisationsudvikling for en bæredygtighedsorganisation er der ingen tid at spilde.

Se mulighederne for organisationsudvikling hos Hansen Toft

Læs meget mere om organisationsudvikling:

Organisationsudvikling er et fundament for succes

Organisationsudvikling er altafgørende

Lederkurser er en perfekt måde at dygtiggøre sig på

Bliv klogere på et lederkursus (foto hansentoft.dk)
Bliv klogere på et lederkursus (foto hansentoft.dk)

Der står ikke til diskussion, hvor vigtigt god ledelse er. Det er ganske enkelt en af de vigtigste grundpiller i en virksomhed eller organisation. Meget ansvar hviler på en leders skuldre, især når det kommer til trivsel og præstationsevne blandt medarbejderne. Der findes forskellige ledertyper såvel som skoler inden for ledelse. Mest udbredt i Danmark er en flad organisationsstruktur, hvor medarbejdere og ledere er på niveau med hinanden. Det betyder dog ikke at en leder ikke skal være dygtig. Det er vigtigt som leder at blive ved med at dygtiggøre sig, og blive ved med at klæde sig på til de ledelsesmæssige udfordringer man møder. Det kan man blandt andet gøre gennem lederkurser. Lederkurser er en rigtig god måde at vedblive en dygtig leder og samtidig udbygge sin viden og sine værktøjer til i praksis at præstere som leder. Der er mange krav til ledere; formidling, kommunikation, ansvarsbevidsthed og is i maven er nogle af de karaktertræk der forventes ved gode ledere. Man kan ikke forvente at være lige god til det hele, og derfor kan det komme en til gode med lederkurser. Her vil man kunne bruge sin tidligere erfaring til at blive endnu bedre som leder.

God kommunikation er lig med god ledelse

I rigtig mange sammenhænge vil sætningen ”God kommunikation er lig med god ledelse” være sand. Der går uforholdsmæssigt meget information og arbejde tabt igennem dårlig kommunikation. Det er en af lederens mest fornemme opgaver at kunne formidle opgaver, sådan at ens medarbejdere har forstået budskabet. Kommunikation mellem leder og medarbejdere bør dog ikke kun være envejskommunikation. Det er vigtigt at en leder skaber et miljø, hvor der er plads til, at medarbejderne kan komme med deres egen mening. Det skaber en god dynamik mellem leder og ansatte. Et forhold man kan lukrere meget på, såfremt det er velfungerende.

Vil du vide mere om ledelse, så læs også disse indlæg:

Opdag hvad ledelse betyder for en forretning

Ledelsesudvikling – et skridt på vejen til en stærkere virksomhed

Ledelse – god og kompetent ledelse til din virksomhed