Månedsarkiv: april 2014

Amu kurser skaber nye fordele på et flygtigt arbejdsmarked

Måske er et amu kursus lige det skub du har brug for (foto viauc.dk)
Måske er et amu kursus lige det skub du har brug for (foto viauc.dk)

Det er aldrig for sent at uddanne sig. Det ved de fleste. Men det er heller aldrig for sent at videreuddanne sig. For arbejdsmarkedet er omskifteligt, og det betyder, at man som ansat skal være i stand til at kunne omstille sig, hvis man stadig gerne vil fremstå attraktiv på et dynamisk arbejdsmarked. Men det er ikke kun for at redde skinnet på næsen, at man bør lade sig videreuddanne. Hvis man føler for sit fagområde, og man har lyst til at indtage nye perspektiver, vil det føles som en naturlig ting for en at videreudvikle de kompetencer, som man i forvejen har. Man kan derfor sige, at amu kurser ikke kun er noget, man gør af nødvendighed, men faktisk også kan være decideret inspirerende at deltage i.

Forbedering og udvikling

Amu kurser skaber rum for udvikling og forbedering. Nye resultater kommer ikke af sig selv. Nej, de hører med til de kompetencer, som vi nu engang har. Derfor skal man også kunne være i stand til at drive sig selv frem mod fremskridt. Men det er svært at gøre uden vejledning. Derfor er amu kurser der. De er der for at motivere, inspirere og belære. Man lærer bedst ved dialog. Så vil man derfor gerne lære rigtig meget, kan det være en god ide at deltage som aktiv kursist til amu kurser. Så skabes der helt klart bedre resultater på sig, og det vil betyde, at man kommer til at gavne sig selv og sin stilling i fremtiden.

Inspirerer og underviser

Amu kurser er kurser til den, der gerne lader sig inspirere. Det kan være med til at sætte virkeligheden i perspektiv, når man deltager i amu kurser. Det er altid spændende at lære noget nyt, og det er altid inspirerende at deltage i amu kurser.

Du kan se på masser af Amu kurser her

Læs meget mere om Amu kurser her:

Amu kurser giver dig en billet til arbejdsmarkedet

AMU-kurser er din vej videre i livet

Ledelsesudvikling skaber overblik, resultater og overskud

Virksomheden kan vokse takket være ledelsesudvikling (foto hansentoft.dk)
Virksomheden kan vokse takket være ledelsesudvikling (foto hansentoft.dk)

Ledelsesudvikling kan være med til at flytte talene på bundlinjen. Med en sund ledelsesudvikling kan hele virksomheden komme til trives bedre. Det er vigtigt, at man kommunikerer internt i virksomheden. Og meget af en virksomhed afhænger af, hvor sund en ledelse, den har. Derfor kan ledelsesudvikling være en gavnlig ide, ikke kun for de indblandede, men også for hele virksomheden. Hvis der stræbes i en virksomhed, og man i lang tid har haft en professionel målsætning, kan ledelsesudvikling være med til at anskueliggøre vejen hen til målet.

Dialog og åbenhed

Nyere tids undervisning sker ofte gennem dialog. Det har vist sig, at en dialog kan være med til at skabe større overblik over de hurdles, dilemmaer og fordele, der ligger i enhver stil. Samtalen forløber mellem konsulenter og ledere. Det er mennesker, der har styr på det fagligt, men også mennesker, der har et professionelt og førstehåndskendskab til det, der bliver snakket om. Derfor kan man også være tryg ved at sætte sig ned i sofaen. Den sunde dialog bør ikke være anstrengt. Derfor er sofaen og stolen reserveret til dialogen. Dialogen, der kan være med til dialektisk at skabe et nyt rum for nye strategier og initiativer.

Ledelsesudvikling skaber fremdrift

Konsulenter indenfor ledelsesudvikling vil gennem et længere forløb være med til at skabe en flottere bundlinje og en lidt smartere ledelse. En ledelse, der kan agere hurtigere, mere mobilt og dynamisk. En ledelse der er istand til at sætte sunde målsætninger. En ledelse der forstår at kommunikere og tage imod input. Ledelsesudvikling skaber nye resultater nu og her, men også resultater på længere sigt, der kan være med til at give pote for både ledelse men også organisationen. Ledelsesudvikling gør det nemmere at tænke ambitiøst, tale målrettet og arbejde fokuseret.

Læs mere om ledelsesudvikling hos Hansen Toft

Se flere af vores indlæg om ledelsesudvikling:

Ledelsesudvikling – et skridt på vejen til en stærkere virksomhed

Ledelsesudvikling skaber succes i enhver virksomhed

Ledelsesudvikling kan optimere din virksomheds resultater

Organisationskultur skaber sammenhæng i virksomheden

Alle virksomheder udvikler egen kultur (foto hansentoft.dk)
Alle virksomheder udvikler egen kultur (foto hansentoft.dk)

Det er helt grundlæggende. Hvis din virksomhed ikke har en organisationskultur, der hænger sammen, så er der ingen mulighed for, at virksomheden glider, som den skal.

Organisationskulturen er bærende for enhver virksomhed. Det er denne, der skaber samling på sagerne, om man vil. Det vil sige, at det er organisationskulturen, som er bindeled mellem forskellige dele af en virksomhed.

På et blødt plan handler organisationskultur om, at medarbejdere har det godt. Det handler om, at deres roller svarer til virksomhedens behov, så deres evner udnyttes bedst muligt.

Udover at virksomheden skal have en god organisationskultur, så skal virksomheden også have nogle stærke enkeltområder. Men det er vigtigt, at det hele hænger sammen. Hvis ikke der er sammenhæng og samspil mellem din virksomheds forskellige områder, så er det en god ide at få skabt dette.

Der er mange måder at bedre organisationskulturen på din arbejdsplads, det handler blot om at sætte fokus på det.

En bedre organisationskultur. Hvor starter man?

Ligesom med al anden udvikling, handler det om at komme ind i en god stime. Udvikling sker sjældent i hak, nej det sker glidende. Derfor er det vigtigt, man har ansatte, der formår at løfte opgaver på bedst mulig vis. Man skal have ansatte, der kan tænke ud af boksen. Men det handler også om at have ansatte, der står sammen om den samme organisation og den samme kultur.

En organisationskultur bygger på samarbejde. Den er en del af en virksomheds overordnede strategi. Det handler om, at få virksomheden til at fungere bedst muligt.

Der findes en lang række kurser, der både styrker individer og grupper på arbejdspladser. Derudover er der også flere kurser, hvor man grundlæggende bliver introduceret til forståelsen af organisationskultur. Hvis du gerne vil have en succesrig virksomhed, er det vigtigt, du husker ordet organisationskultur.

Se mere om organisationskultur her