Månedsarkiv: marts 2013

Sundhedsplejerskeuddannelse kan gøre dig klogere

Sundhedsplejerskeuddannelse (Foto: danskvikarcenter.dk)
Sundhedsplejerskeuddannelse (Foto: danskvikarcenter.dk)

Der er måske nogle, der har en idé om, at det er nemt nok at komme igennem sundhedsplejerskeuddannelse, men det kan godt være, de tager fejl. Sundhedsplejerskeuddannelse er nemlig nødvendigvis lige så svær at komme igennem som andre uddannelser, der bliver endda stillet krav til, at man kan omgås andre mennesker. Det er ikke alle, der kan det, og det er virkelig en egenskab at kunne håndtere andre mennesker på den måde. Mennesker er forskellige, og de har behov for noget forskelligt. Det er netop det behov, man skal imødekomme, når man er på en sundhedsplejerskeuddannelse. Der er mange ting i det, men som udgangspunkt er det vigtigste jo, at du kan få folk til at føle det rart og komfortabelt i dit selskab. Når folk er afslappede, så bliver de om ikke andet bedre til at fortælle om deres egen situation – men også at samarbejde, og det kan du godt drage fordel af i det erhvev.

Du skal have noget erfaring for at tage en sundhedsplejerskeuddannelse

Det er ikke lige sådan at komme til at studere sådan en sundhedsplejerskeuddannelse, for man skal have noget viden inden da. Det kan være forskellig viden på sundhedsplejeområdet, og det kan være forskellige situationer og erfaringer, man har draget nytte af i løbet af et liv. Man kan blandt andet komme ind på sundhedsplejerskeuddannelsen, hvis man har to års klinisk erfaring som sygeplejerske inden for nogle bestemte områder. Hvis du er interesseret er det vigtigt at undersøge, hvilken erfaring, man kan drage nytte af. Måske kan du drage nytte af noget til sundhedsplejerskeuddannelse, som du ikke engang har tænkt over!

Se mere om sundhedsplejerskeuddannelse her

Prøv noget nyt med en pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse (Foto: bupl.dk)
Pædagogisk diplomuddannelse (Foto: bupl.dk)

På et eller andet tidspunkt vil de fleste voksne nå et punkt, hvor de ikke længere vil lave det arbejde, som de hidtil har haft. Det er helt naturligt for mennesker at søge nye udfordringer og ville bryde ud af rutinen, og det er også en god idé at gøre det en gang imellem. Man kunne overveje at bygge videre på sine evner, eller prøve noget helt nyt, ved at tage en pædagogisk diplomuddannelse.

Diplomuddannelser udbydes til voksne, der allerede har taget en videregående uddannelse. Man behøver ikke have været i arbejde i mellemtiden, men det vil de fleste have været. En pædagogisk diplomuddannelse kan give én nogle helt nye kompetencer og virkemidler, der er til at tage i brug med det samme.

En pædagogisk diplomuddannelse består af et hold af voksne mennesker, og derfor er prisen for den enkelte ikke så høj, som man kunne frygte. Studiet er ofte på deltid, fordelt over 3-4 år, men man kan også finde diplomuddannelser, der udbydes på fuldtid, og så kan de være overstået på et enkelt år. Undervisningen spænder over metode og teori over til mere praktisk og faglig viden.

Ledig? Tag en pædagogisk diplomuddannelse

Overordnet set er der gode muligheder for at få et arbejde med en pædagogisk baggrund. Derfor kan alle ledige overveje, om en pædagogisk diplomuddannelse kunne sætte mere skub i deres karriere end konstant og ufrugtbar jobsøgning. Det er værd at huske på, at der er mange former for pædagogik, som man kan få et diplom i. Det kunne for eksempel være erhvervspædagogik, kulturel pædagogik eller musisk pædagogik.

Der mange diplomuddannelser at vælge imellem, også inde for det pædagogiske område. Hvis du er gået lidt i stå, og gerne vil videre, så overvej en pædagogisk diplomuddannelse som midlet til at sætte gang i maskineriet igen!

Se mere til en pædagogisk diplomuddannelse

Omstrukturer virksomheden med forandringsledelse

Forandringsledelse (Foto: smallbusinessadvice.org.au)
Forandringsledelse (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Mennesker kan godt lide at være komfortable. Vi har det bedst når vi ved, hvordan vores hverdag kommer til at forløbe, hvilke udfordringer vi skal takle og hvordan vi skal gøre det. I erhvervssammenhæng er det dog en dårlig idé at være blind overfor det faktum, at det fra tid til anden vil blive nødvendigt at omstrukturere virksomheden. I den situation vil det være nødvendigt med en eller flere tilknyttet, der har styr på forandringsledelse. Ellers er det tvivlsomt, at projektet vil blive en succes.

Forandringsledelse er netop et samlet begreb for de kompetencer og egenskaber, der skal til i forbindelse med at gennemføre ændringer i en virksomhed. Det er forbundet med ledelse og projektledelse, og dækker også over nogle andre ting. Netop fordi forandringer kan komme til at virke afskrækkende på medarbejderne i virksomheden, er god forandringsledelse nødvendigt, så der bliver skab en fælles sag blandt medarbejderne om at få processen til at fungere og lykkedes.

Forandringsledelse er noget man kan lære

Netop fordi forandringer i virksomheder ikke er noget man kan tage let på, er der også mange muligheder i Danmark for at uddanne folk til disse svære opgaver. Forandringsledelse kan læres, så hvis man er overbevist om, at man har de grundlæggende ting på plads, vil det helt sikkert være en god idé at udforske disse talenter. Der er mange jobmuligheder inde for dette område.

For at udruste sig til at foretage forandringsledelse kunne man selvfølgelig tage en videregående uddannelse. Mange voksne er dog i arbejde, og derfor har de ikke mulighed for at sige deres job op til fordel for uddannelse. I stedet kunne man overveje muligheder for videreuddannelse i ledelse, hvad enten dette så skulle være en akademiuddannelse eller en diplomuddannelse.

Se mere om forandringsledelse

Få mere ansvar med en diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse (Foto: smallbusinessadvice.org.au)
Diplomuddannelse i ledelse (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Mange danskere, der tager en kort eller mellemlang videregående udannelse, ender måske op med at lave det samme arbejde i mange år. Det kan være, at man tænker, at det ikke er let at være jobsøgende disse dage, så det er bedre bare at bide tænderne sammen og beholde det arbejde man har. Der er dog måder, hvorpå man kan forbedre sin situation som arbejdende eller ledig. Èn af dem er en diplomuddannelse i ledelse.

På mange arbejdspladser er der netop behov for folk, der kan tage større ansvar og være tovholdere, hvilket man kan blive udrustet til at gøre med en diplomuddannelse i ledelse. Der er således ikke behov for flere småarbejdere til at udfylde mindre roller i virksomheden, det er jo netop disse mange virksomheder har måttet afskedige som følge af post-finanskrisens fokus på optimering og effektivisering.

En diplomuddannelse i ledelse kan også være et stort personligt skridt at tage. Det er godt hele tiden at sætte sig selv nye udfordringer og blive ved med at lære. Hvis man er i arbejde, så kan man sagtens tage en diplomuddannelse i ledelse samtidig. Mange diplomuddannelse er bygget op omkring et deltidsstudie, netop for at folk i arbejde også kan være med.

Naturligvis kræver dette, at man laver en aftale med sin arbejdsplads, men i mange tilfælde vil en virksomhed gerne støtte en seriøs og ansvarsbevidst medarbejders ønske om at tage en diplomuddannelse i ledelse. Selvom der vil være tale om en investering fra virksomhedens side, så er det ikke de store beløber vi er oppe i, da diplomuddannelser foregår på hold. Og så er det jo netop en investering i og med, at virksomheden får sig en mere veluddannet og kompetent medarbejder, der kan give et løft fremadrettet.

Find mere info om en diplomuddannelse i ledelse