Tag-arkiv: organisation

Gør medarbejderne fortrolige med forandring i organisationer

Hold altid dine medarbejdere opdateret (foto: hansentoft.dk)
Hold altid dine medarbejdere opdateret (foto: hansentoft.dk)

Ingen virksomheder kan sige sig fri fra, at skulle gennemgå forandringer på et tidspunkt. Dette er nemlig nødvendigt, hvis man ønsker at bevare sin plads på markedet og fortsat være konkurrencedygtige. Men uanset om forandringen er nødvendig eller ej, vil det ikke være alle, der er lige venligt stillet over for forandringerne. Mennesker har nemlig som udgangspunkt en ubevidst frygt for forandringer, og dette er også noget der gælder de fleste medarbejdere i en virksomhed. Frygten skyldes blandt andet, at medarbejderne måske er bange for deres jobposition. Når de hører at en virksomhed skal gennemgå forandringer, vil de derfor komme til at tænke på, om de egentlig er overflødige i organisationen og derfor bliver fyret, når forandringerne skal føres igennem. Som leder kan man dog gøre noget for, at medarbejderne ikke er så bange for forandringer.

Snak med medarbejderne om forandringerne i organisationen

Det bedste man kan gøre som leder, er at inddrage medarbejderne i forandringen. Det vil sige, at man skal spille med åbne kort, således at de er bevidste omkring de ting der skal ske. Når en medarbejder hører om forandringer, der skal til at ske i den afdeling, hvor vedkommende arbejder, vil han straks komme til at tænke på, hvad det vil få af betydning for ham. Det vil sige hvilke nye medarbejdere han pludselig skal have, og om de arbejdsopgaver han tidligere har haft, ikke længere er noget han skal beskæftige sig med. Forklar derfor denne medarbejder, hvorfor det er at virksomheden har brug for forandringen, og forsøg at gøre det klart for ham, hvad virksomheden har brug for at han gør. Gør man dette, vil medarbejderen ikke tænke over, at det tager tid og energi at skulle ændre sine rutiner. Og samtidig vil man også hindre den negative tankegang i en afdeling i at opstå.

Sørg derfor for at gøre medarbejderne fortrolige med forandring i organisationer

Se mere her:

Er du interesseret i forandringsledelse? Læs mere her

Forandringsledelse giver din virksomhed nye perspektiver

Før en organisationskultur på din arbejdsplads, der giver mening

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)
Organisationskultur hjælper firmaet godt på vej (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur er nødvendig i det virvar af forskellige tiltag og arbejdsprocesser, der sker i dagens Danmark. Det er nødvendigt, at du forstår og kan bruge og føre en ordentlig organisationskultur i det firma eller den virksomhed, du er ansat i – hvis du ønsker at følge med i tidens tendenser og udvikling. Det kan være vanskeligt at lære at føre den helt rette organisationskultur, men du vil kunne lære det, og du vil kunne lære at benytte dig af det, hvis du giver dig tid til det. Vi lever i en verden, der konstant er i forandring, og derfor skal du sikre dig, at du og dit firma eller din virksomhed fører en organisationskultur, der giver mening. Ting skal være organiserede på en arbejdsplads, og der skal ligeledes herske en konsensus omkring, hvad der er vigtigt og mindre vigtigt på arbejdet.

Læren om den rigtige og korrekte organisationskultur

Hvis du ønsker at lære at benytte dig af en organisationskultur, der giver mening, kan det være en idé at begynde på et kursus eller i det mindste lede efter et kursus, der tilbyder læren om organisationskultur. Du vil med sådan et kursus kunne lære at danne dig et konkret overblik over enkelte situationer og ved hjælp af forskellige strategier og metoder føre en organiseret politik på arbejdspladsen. Organisationskultur er som ovenstående skrevet nødvendigt, hvis du ønsker at følge med tidens ånd og bevægelser. Det er faktisk svært for utrolig mange at sikre en ordentlig organisationskultur på arbejdspladsen, og det ses. Et firma er jo trods alt aldrig stærkere end den svageste mand eller kvinde, der arbejder der. Sikr dig selv og dit firma det rette omdømme og den rette omtale ved at føre eller underlægge jer en organisationskultur, der giver mening i den verden, vi lever i.

Læs mere om organisationskultur her

Du kan også se mere om organisationskultur lige her:

Bliv bedre til dit job med et kursus om organisationskultur

Med professionel hjælp etableres en sund organisationskultur

Med professionel hjælp etableres en sund organisationskultur

Alle virksomheder har godt af et eksternt blik (foto hansentoft.dk)
Alle virksomheder har godt af et eksternt blik (foto hansentoft.dk)

Det er vigtigt med en sund og hensigtmæssig organisationskultur. En sund organisationskultur fører af gode grunde også nogle sunde resultater med sig. Den skaber potentiale for vækst, ligesom den også skaber nogle sunde veje dertil. Organisationer er meget mere en røde tal på bundlinjen. Det handler ligeså meget om den kultur, der bliver skabt indenfor organisationen, og det handler om den måde, der bliver løst problemer på. Netop virksomhedens problemløsning er hensigtsmæssig at være opmærksomhed på. Der kan nemlig vise nogle punkter her, som kan skabe nye metoder og nye ideer. Ved at effektivisere og skabe gode rammer for problemløsning indenfor organisationskulturen, bliver der nemlig skabt et sundt og dynamisk forhold for virksomheden selv.

Bæredygtige løsninger

Nu om dage snakkes der meget om bæredygtighed, og der tales samtidig også en del om det vækstmæssige forhold til bæredygtighedssnakken. Det er ikke alle forretninger eller alle investeringer, der er bæredygtige. Hverken miljømæssigt, social, økonomisk eller internt. Her er det altid muligt at optimere. Her er det altid muligt at gøre det bedre. Ligesom det altid er muligt at diskutere de relevante teknikker sammen med en professionel, der kan være med til at sætte fokus på mere eller mindre problemfyldte områder. Bæredygtighed indenfor en sund organisationskultur kommer ikke af sig selv. Den kommer af en god snak og en fornuftig foretagsomhed.

Et anderledes blik

Det kan ofte være en god ide at få en udefrakommende holdning til spørgsmålene. Det handler for så vidt om at blive bedre til at lave det, man laver. Og det er ikke altid, at man selv er i stand til at kunne overskue de problemer, som der altid er i alle firmaer. Ved at sætte fokus på det med en professionel, kan man skabe et bæredygtigt og holdbart fundament for de næste par år.

Læs meget mere om organisationskultur her

En dygtig organisationskultur binder sammen og åbner op

En dygtig organisationskultur er med til at effektivisere virksomhedens drift. En god virksomhed er således afhængig af, at der er en velfungerende organisationskultur med til at øge driften og omsætningen. Men det handler ikke kun om tal. Det handler ligeså meget om dygtigheden i at omsætte ideer til virkelighed. En dygtig organisation er i stand til at kunne dygtiggøre sig i at udvikle virksomhedens potentiale på indenfor de eksisterende rammer. Det kan dog til tider være sådan, at man skal forsøge at effektivisere de allerede eksisterende rammer for en dygtig organisation. Kommunikation, planlægning, arbejdsfordeling og ressourcebehandling er med til at gøre virksomhedens organisation endnu bedre.

En ånd i virksomheden

Det handler om noget om at skabe en ånd i virksomheden. En velfungerende virksomhedsånd er med til at forbedre organisationens resultater. De gode resultater kommer som regel af balance og harmoni. De gamle grækere mente, at det gode kom i kraft af, at der var balance mellem elementerne. En slags klassicistisk orden ville være med til styre tingene. Hvis der var styr mellem mellem elementerne ville virksomheden kunne flytte sig på en sund og gavnlig måde. Det handler om både at kende sin plads, men også om at kunne rykke sig fra denne, når det bliver nødvendigt. Balance handler altså om at kunne tyde forskellige situationer og placere sig rigtigt i denne.

Balance i beslutninger

En dygtig organisationskultur er balance, harmoni og resultater. En dygtig organisationskultur er effektiv i kraft af sin harmoni. Harmoni handler om at kunne balancere rigtigt mellem de forskellige muligheder, som bliver tilbudt en dagligt. Med en dygtig organisationskultur er man med til at give virksomheden et pift, og man vil desuden også kunne se, hvordan virksomheden kommer til at løfte sig langsigtet. En sund virksomheds gode organisationskultur er selve dens fundament. Et fundament som den ikke vil kunne eksistere uden.

Få ny viden om organisationskultur her

Læs også dette om organisation:

Organisationsudvikling der gør verden til et bedre sted

Organisationskultur skaber sammenhæng i virksomheden

Organisationsudvikling er altafgørende

Organisationsudvikling der gør verden til et bedre sted

Overvejelser skal gøres, uanset hvilken slags organisation det drejer sig om (foto viauc.dk)
Overvejelser skal gøres, uanset hvilken slags organisation det drejer sig om (foto viauc.dk)

Er du interesseret i at dine drømme bliver til virkelighed, men i tvivl om hvordan det skal lade sig gøre? Det er helt naturligt. Alle mennesker tvivler. Det er helt normalt. Faktisk, så er det en nødvendighed at være reflekteret over hvordan, hvad og hvorfor for at leve et anstændigt liv. Du bliver altså nødt til at spørge dig selv hvad formålet med din drøm er og hvilke konsekvenser det har. Hvis din drøm alene tjener din egen trivsel og kun har positive konsekvenser for dig selv, bør du vælge om igen. Det er netop vigtigt at ens drøm realiseres på en måde som kommer andre mennesker og miljøet til gode.

Drømmen bliver til virkelighed

Det er helt essentielt for at man kan leve et godt liv på længere sigt. Materialisme og selviscenesættende mål giver ikke trivsel for dig selv, andre eller miljøet. Nej – det handler i langt højere grad om at rette sit fokus på værdier som gavner fællesskabet og naturen. Vi har et obligatorisk ansvar for at tage os af den verden vi lever i og gøre den til et bedre sted. Så hvordan opnå du dine mål her i livet? Hvad skal der til? Først og fremmest er det ikke målet i sig selv, som skal motivere dig. Det skal være processen i sig selv. Og det bliver den, hvis det du hver dag beskæftiger dig med er meningsfuldt. Livet bør altså ikke handle om hver dag at slide sig igennem alene med forløsningen om opnåelse af målet for enden af regnbuen. Livet skal leve lige nu, ikke i morgen. Desuden er det vigtigt at indse at den bedste form for læring og udvikling sker igennem erfaring ude i felten, og ikke med hovedet plantet i bøgerne. Dermed ikke sagt at uddannelse ikke kan være en stor fordel – men den virkelige manifestation af det lærte etableres først i det virkelige liv, hvor man er ude at svømme i det dybe hav. Så hvis du for eksempel er interesseret i organisationsudvikling for en bæredygtighedsorganisation er der ingen tid at spilde.

Se mulighederne for organisationsudvikling hos Hansen Toft

Læs meget mere om organisationsudvikling:

Organisationsudvikling er et fundament for succes

Organisationsudvikling er altafgørende

Organisationsudvikling er et fundament for succes

Ingen organisation kører godt af sig selv (foto hansentoft.dk)
Ingen organisation kører godt af sig selv (foto hansentoft.dk)

Ved du, hvad organisationsudvikling egentlig er? Hvad vil det sige, at en organisation arbejder på at udvikle sig? Hvor er organisationen startet? Og hvor skal man selv starte, hvis man som arbejdsplads eller lignende gerne vil udvikle sig?

Der er mange forskellige spørgsmål at besvare, når ordet faldet på organisationsudvikling

. I sagens kerne handler det om at udvikle sin organisation, så den står stærkest muligt. Det kan man gøre på flere måder.

Først og fremmest så kan man tage et drastisk skridt mod udvikling i sin organisation, eller man kan arbejde på en mere glidende overgang. Ikke desto mindre handler det uanset hvad om at skabe dynamik i virksomheden. Hvis den er gået i stå, kan det kræve et ordentligt skub, hvis den er på vej, er videreudvikling blot vigtigt at holde fast i.

Sæt skub i potentialet

Du ved din arbejdsplads er på kanten til at være rigtig god. Der er mange fine muligheder, mange gode medarbejdere, men du mangler blot et sidste skub for at det for alvor kommer helt i sving.

Måske er det her, du skal til at se på organisationssammensætningen i virksomheden. Er der løse led, der ikke byder nok ind? Er der for mange dele i virksomheden, som har svært ved at arbejde sammen?

En virksomhed skal være så simpel som muligt, så forskellige procedurer kan glide nemt igennem. På den måde bliver arbejdsprocessen langt mere effektiv. Det handler om at få mest muligt ud af en arbejdsplads’ og virksomheds potentiale. Det kan du, hvis du konstant har fokus på organisationsudvikling. Altså fokus på, hvordan organisationen spiller sammen.

Organisationsudvikling kan synes fjernt fra det produkt, du arbejder med, men i virkeligheden er det hele fundamentet for en glidende, udviklende proces. Når først du har fat i den lange udviklingsende, vil du se virkningen.

Se mulighederne for organisationsudvikling her

 

Læs mere om organisationsudvikling og organisationskultur:

Organisationsudvikling er altafgørende

Organisationskultur skaber sammenhæng i virksomheden

Organisationsudvikling er altafgørende

Hvordan skal fremtiden være for din organisation? (foto hansentoft.dk)
Hvordan skal fremtiden være for din organisation? (foto hansentoft.dk)

I en konstant foranderlig verden er udvikling af din virksomhed altafgørende, hvis du skal sikre overlevelse på et stadig strengere marked med hård konkurrence nationalt og globalt. Organisationsudvikling kan dog være svær at stå for internt i en virksomhed, da man oftest har brug for udefrakommende kræfter, der kan se det hele lidt fra oven og bidrage med nye ideer og strategier, når de tidligere er brugt eller blevet forældede.

Organisationsudvikling handler om at optimere sine strategier, så de altid lever op til markedets krav og konjunkturer. Det er vigtigt, at du altid har fast og klare målsætninger, fordi det forhindrer dig i at sove i timen. Du skal altid sørge for at få mest ud af din virksomhed, hvis du skal holde dig konkurrencedygtig. Her tænkes der både på produktivitet men også markedsføring, målsætning.

Organisationsudvikling giver positivt arbejdsklima

Et positivt og optimistisk arbejdsklima er alt afgørende. Tro kan flytte bjerge, hører man tit, og det er ikke helt forkert. Med konsulenter der kan skabe struktur, målsætninger og udvikling i din virksomhed, vil du oftest opdage, at der skabes en hel særlig og positiv energi i dit foretagende. Det kan nemlig mærkes på humøret, når arbejdsdagene bliver trivielle eller går i stå.

Organisationsudvikling er dog ikke klaret med en knips. Det kræver konstante evalueringer og en fast struktur. Dygtige konsulenter kan hjælpe, og både ledelse, mellemledelse og ansatte skal inddrages i processen. Oftest vil det være givende med ekstra kurser og lederudvikling.

Find et konsulentfirma, du føler dig tryg ved og kan arbejde sammen med i en længere periode.

Læs mere om organisationsudvikling her: http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/consulting/organisationsudvikling/