Månedsarkiv: marts 2016

Business management for virksomheder der vil fremad

Bliv professionel projektleder (Foto: smallbusinessadvice.org.au)
Business management er et godt skridt på vejen (Foto: se- institute.dk)

Den hårde konkurrence blandt virksomheder i de nuværende, internationale arbejdsklima fordrer Business Management, som led i en virksomheds konstante udvikling. At kunne løfte en virksomhed til succes kræver en dygtig leder. Det kræver et indgående kendskab til virksomhedsstyring og administration, strategiudvikling og implementering, lederskab og kommunikation bare for at nævne et lille udsnit af de ekstremt mange kompetencer, som en dygtig leder skal besidde. Dertil kommer de personlige og sociale kompetencer, som ligeledes udfordres og udvikles på kurset.

Business Management ruster dig til de fremtidige udfordringer

Som led i kurset og uddannelsesforløbet, vil du samt hele dit lederteam blive rustet til, at kunne varetage pludseligt opstående problematikker, som man må forvente enhver virksomhed vil stå overfor i en omskiftelig og konkurrencepræget forretningsverden. Det kræver et dybdegående kendskab til virksomheden og dets identitet, at kunne identificere disse problemstillinger, analysere den, søge løsninger og nye muligheder samt implementere disse. En optimal ledelse formår at løse disse problemkomplekser og vil med Business Management forbedre det løbende resultat for en virksomhed med et højt ROI som følge. Selv de mindste ændringer kan have stor effekt, og må ikke bagatelliseres. Men det kræver mere end blot faglig dygtighed at være en god leder. Kurserne vil også ruste dig på de sociale og personlige kompetencer, således at du også bliver en motivationskilde for dine medarbejdere. Ingen virksomhed kan fungere uden en ordentlig motivation blandt de ansatte, så kurserne fokuserer også på disse områder. Denne fokus vil som ofte set også påvirke virksomhedens agtelse udadtil, idet personlig- og social begavelse i ledelsen er udgangspunktet for velfungerende samarbejdsrelationer med virksomhedens kunder og leverandører.

Læs mere om Business Management her

Se mere om business management her:

Business management kan hjælpe virksomheden fremad

Business management gør erhvervslivet til en leg

 

 

Forbedr din ledelsespraksis med offentlig ledelse

ledelsesudvikling (foto: se-institute.dk)
ledelsesudvikling gør dig til en stærkere leder (foto: se-institute.dk)

Når du vælger, at blive offentlig leder, kommer du til at stå over for mange problemer. Men med en kandidat eller masteruddannelse i offentlig ledelse, får du konkret redskaber og værktøjer til, at løse disse problemer. Du får en dybdegående analytisk forståelse for, hvilke offentlige processer og problemer der er hertil. Du får konkrete værktøjer til, at løse disse problemer og hvordan man kan håndtere disse problemer. De værktøjer som du får, til at kunne gøre dette, er redskaber som vi kender dem fra politisk og strategisk ledelse. Her lærer du hvordan du skal løse en konkret politisk sag. Og hvordan du skal håndtere offentligheden lige så. Med en master eller kandidatuddannelse i offentlig ledelse, får du en uddannelse som klæder dig på til, at komme ud i erhvervsmiljøet som en leder. Denne her uddannelse giver dig altså konkrete redskaber til, hvordan du skal agere i sammenspillet mellem din virksomhed og offentligheden. Og hertil også politikerne og virksomhedens samarbejdspartnere. For en offentlig leder kommer til, at skulle håndtere og dirigere mellem mange brikker.

Tag en master eller kandidatuddannelse i offentlig ledelse og bliv klædt ordentlig på

Når man som offentlig leder skal arbejde for en offentlig virksomhed, kommer man til at stå over for mange problemer og udfordringer. Disse udfordringer kan være af politisk, økonomisk eller en tredje art. Uanset hvordan problemet er, forventes det at det er dig som leder, der skal afvæbne disse. Og dette lærer du også under uddannelse. Der forventes meget af en offentlig leder. Der forventes meget fra den offentlige leder fra både politikere, brugere og samarbejdspartnere. Derfor giver det mening, at tage en uddannelse som klæder dig godt på. På selve uddannelse lærer du også alt om det at være leder, kommunikation og strategi. Du lærer hvordan du som offentlig leder, skal agere i forhold til alle disse tre elementer.

Se et stort udvalg af offentlig ledelse her

Se mere om ledelse her:

Med en diplom i ledelse bliver du den ultimative leder

Diplomuddannelse i ledelse: Sådan bliver du en god leder

 

Virksomhedsudvikling er en strategisk investering

Virksomhedsudvikling (foto: hansentoft.dk)
Virksomhedsudvikling skaber gode muligheder i firmaet (foto: hansentoft.dk)

Uanset om din virksomhed lige er startet op eller har været kørende i mange år, er det en rigtig god idé at lægge en plan for jeres virksomhedsudvikling. Det er nemlig en måde at kortlægge jeres konkrete mål. På den måde ved i, hvad virksomheden skal nå og hvad den skal arbejde hen imod. I kan helt konkret starte med, at lægge nogle delmål. Dette kan I gøre jer ledere imellem. Dette kunne eksempelvis være, at få mere engagement ind iblandt medarbejderne. Og dette vil I gøre, ved at starte en fælles morgenmadsordning. Og dette kan I sætte i værks og planlægge, at være i måls efter seks måneder. Så kan I tage emnet op efter seks måneder og afgøre om I har nået jeres delmål. Og herefter kan I snakke om jeres større mål. Og dette kunne være, at I vil være den bedste virksomhed for medarbejdere. Og dette mål vil I gerne nå inden for de næste fem år. På den måde har I lagt en konkret plan for, hvad jeres udvikling som virksomhed skal være og hvor I gerne vil gøre en konkret forskel.

Virksomhedsudvikling kan kun fungere hvis det er et samarbejde

Det er selvfølgelig vigtigt, at denne virksomhedsudvikling kommer til at fungere som et samarbejde. Det vil sige, at alle virksomhedens ledere og partnere må være indforstået med de konkrete udviklingsmetoder og konkret mål. Ellers kan udviklingen ikke fungere som en konkret handling. For der vil altid være udvikling i virksomheder. Det er helt naturligt. Men det er muligt med virksomhedsudvikling, at styre denne udvikling i en positiv og frugtbar retning for selve virksomheden. Derfor giver det mening, at lægge en konkret plan for virksomhedens udvikling. Det er nemlig en måde, at få sat ord på konkrete og ønskede mål for virksomheden. Dette er både en pædagogisk, taktisk og økonomisk god ting at kortlægge.

Se et stort udvalg af virksomhedsudvikling her

Se mere om virksomhedsudvikling her:

Styr virksomheden mode nye mål med en tidssvarende virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling er essentielt for succes

Bliv en dygtigere leder igennem målrettede leder kurser

Tag en uddannelse og bliv en bedre leder (foto viauc)
Tag en uddannelse og bliv en bedre leder (foto: se-institute.dk)

Du kan altid blive bedre og hvis du ikke har den indstilling, at du skal lære hele livet, så er der ingen grund til at læse videre. Men mon ikke, du har det sådan? Hvem vil ikke være bare lidt bedre, end de allerede er? Det vil de fleste og der er faktisk hjælp at hente. Særligt som leder eller som ham eller hende, der har en drøm om engang at blive leder. Hvad enten du allerede har en leder uddannelse eller om du ikke har, så findes der et leder kursus til dit niveau. Og du kan altid uddanne dig mere.

Ledelse er nemlig ikke en statisk ting. Du kan ikke være en født leder eller uddanne dig til den perfekte leder. Markedet ændrer sig, det samme gør samfundsstrukturerne, og begge dele påvirker både din virksomhed, jeres produkt og alle medarbejderne. Du bliver derfor nød til hele tiden at følge med i ledelse. Det kan du gøre igennem kurser i ledelse.

Leder kurser på dine præmisser

Er du allerede chef eller leder i en virksomhed, så kan det være svært at finde tid til leder kurser. Det er ikke desto mindre stadig lige så vigtigt, som hvis du går rundt arbejdsløs med drømmen om at blive leder. En eller flere kurser i ledelse giver en kæmpe ballast og viden so du kan bruge direkte i din virksomhed.

Derfor er der også lavet leder kurser, der er tilpasset den travle leder. Du vil dog skulle finde lidt tid, men som oftest kan du kompensere for måske et månedligt fravær med den viden du får fra et leder kursus.

Se Institue tilbyder en lang række leder kurser. Du kan læse mere om deres kurser og bestille et direkte på deres hjemmeside, hvor du også finde alt den information, du har brug for. Gå ind på www.se.institute.dk og find et leder kursus, der passer dig.

Se flere muligheder inden for uddannelse og ledelse her:

Uddannelse og ledelse – afprøv dine lederevner!

Bliv stærkere i dit fag med en akademiuddannelse i ledelse

 

Moderne ledelse handler om at forbedre og evaluere

Er jeres ledelse i en bevidst udvikling? (foto hansentoft.dk)
Er i bevidste om at udføre moderne ledelse? (foto: hansentoft.dk)

Ledelse er ikke bare noget, man tager. Det er ansvar og et privilegium, hvortil der hører både erfaring, teori og know-how. At agere i en ledelse i en virksomhed handler om at kunne agere dynamisk og om at kunne orientere sig i forhold til forventninger og muligheder. Det kan godt være, at det traditionelle hierarkiserede system imellem ledere og ansatte er smuldret. Nu om dage er man dus med lederen, og lederen er som sådan også underordnet nogle generelle regler og kodekser, der gør ham sidestillet med sin medarbejdere. Denne antihierarkisering betyder dog ikke, at lederen ikke har bestemte opgaver eller, at der ikke forventes særlige handlinger af ham.

Dynamisk ledelse

En leder skal som udgangspunkt være troværdig og handlekraftig. Det er to egenskaber, der binder den gode leder sammen. Men det handler også om at kunne gennemskue et marked, ligesom det handler om at kunne gennemskue en virksomheds position. Det kan man selvfølgelig med tiden og med erfaring. Men for at kunne handle up-to-date og altid være villig og parat til at kunne bestemme, er det vigtigt, at man også konstant forsøger at evaluere og forbedre sine kompetencer. Derfor findes der ledelsesudvikling. Ledelsesudvikling er med til at udvikle og forbedre ledelsesmetoderne, så de er tidssvarende og i overenstemmelse med virksomhedens egne krav til en god ledelse.

At udfrie potentialet

Det kan være en god ide sammen med en konsulent at sætte sig ned og diskutere metoderne og principperne, virksomheden skal drives efter. En klarlægning af disse samt en forståelse af virksomhedens potentiale samt forventninger er med til at skabe en grundlæggende sund udvikling på baggrund af ambitioner og realistiske målsætninger; Med netop ledelsesudvikling bliver det muligt at udfylde potentialet. Det potentiale enhver virksomhed har.

Læs meget mere om ledelsesudvikling her

Se mere om ledelse her:

Udvikl dine kompetencer med ledelsesudvikling

Ledelseskurser skaber og uddanner fremtidens ledere