Månedsarkiv: juli 2013

Et lederkursus er en investering i dine medarbejdere

Det er vigtigt at tænke fremad. Kig på dine medarbejdere (Foto: phmetropol.dk)
Det er vigtigt at tænke fremad. Kig på dine medarbejdere (Foto: phmetropol.dk)

Det er ingen hemmelighed, at jobbet som leder kan være både stressende, uoverskueligt og ind imellem også lidt diffust. For hvor meget ledelse er der egentligt brug for og i hvilke situationer. Dine medarbejdere er alle forskellige individer, der hver især har forskellige arbejdsrutiner og også krav til deres leder. Nogle vil meget gerne have, at deres leder er ekstra synlig og helt klart afgrænser deres opgaver og gøren og laden. Andre kan godt lide selv at definere deres job og ønsker måske ikke, at deres chef skal blande sig for meget. Men selvom alle dine medarbejdere er forskellige hver især, så er der en ting der er sikkert. De har alle brug for dygtig og professionel ledelse på den ene eller den anden måde. En medarbejderstab og en virksomhed kan ganske enkelt ikke fungere, hvis ikke ledelsen fungerer. Det er nemlig ledelsen, der danner de overordnede rammer, og hvis der er tvivl om dem, hvad er det så lige, der fungerer i sidste ende. Derfor er det også en kæmpe investering i dine medarbejderes og din virksomheds trivsel, hvis du gør alt, hvad du overhovedet kan for at være den bedste leder. Et skridt på vejen er ved at melde dig til et lederkursus.

Et lederkursus skal skærpe din personlige lederstil

Der er ingen medarbejdere, der er ens og på samme måde med ledere. Der findes ikke to ledere der er ens og derfor heller ikke en definition af, hvad der er en god leder. Det ved man godt på de forskellige kursussteder, der tilbyder lederudvikling. Derfor skal man heller ikke være bange for, at man bliver presset ind i og skal passe inden for en ramme, der hedder ’den gode leder’. Den gode leder er nemlig mange ting. Det handler bare om at være bevidst om, hvorfor og hvordan.

Klik her, og find dit lederkursus

Search and selection er penge værd

Search and selection (Foto: hr-industries.dk)
Search and selection (Foto: hr-industries.dk)

Står din virksomhed overfor nye udfordringer? Skal der lægges nye strategier, eller skal virksomhedskonstruktionen lægges om? Verdenen og det økonomiske marked er i konstant udvikling, og for virksomhederne gælder det om at være på forkant med disse ændringerne. Følger man ikke med udviklingen vil man tabe markedsandel med konkurrenterne. En virksomhed der ikke er i udvikling er en usund virksomhed.

En sund virksomhed har altid et sæt dygtigere ledere. Hvad er en dygtig leder? En dygtig leder tør træffe svære og hårde resolutte beslutninger, vækker tillid hos sine medarbejdere og bevare roen og overblikket i pressede situationer. Hvad, der er en dygtig leder i en virksomhed, behøver dog ikke være den bedste leder i en anden virksomhed. Personalet skal gerne sammensættes korrekt med forskellige typer, ligesom personalets forventninger skal stemme overens med virksomhedens visioner. Det kan være svært at finde den rette medarbejder eller leder, der passer perfekt til sin stilling, og derfor er search and selection en gunstig løsning. En virksomhed er ikke mere værd end sine medarbejdere, og derfor skal personalet vælges med omhu.

Search and selection er en grundig udvælgelse

Med search and selection er intet overladt til tilfældighederne. Afstem dine forventninger med et dygtigt konsulentteam, der får en klar ide om, hvilken virksomhedsprofil I ønsker fremover, og hvor I kommer fra. Lav en klar medarbejderprofil for at afstemme, hvem, I mener, passer til jobbet. Afstem hvilken tidshorisont I ønsker for udvælgelsen af nye medarbejdere, og konsulentfirmaet kan ved hjælp af sine erfaringer og kildenetværk skaffe en håndfuld af kvalificerede folk til stillingen. Herfra er valget op til jer.

Læs mere om Search and selection her: http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/search-selection/

Lær dine værktøjer at kende med en projektlederuddannelse

Kunne projektledelse være noget for dig? (foto viauc.dk)
Kunne projektledelse være noget for dig? (foto viauc.dk)

Enhver der har været leder for et hvilket som helst projekt eller bare deltaget i et, ved, at det kræver sin mand. Desværre er det ikke alle projektledere, der bliver klædt på til opgaven, og det er lidt af en skam. Det, at være leder og være projektleder, er nemlig ikke helt det samme. Der er ganske vist nogle fællestræk, der handler om overblik og ikke mindst målsætninger, men der er også særlige krav til en projektleder. En projektleder skal hele tiden sørge for, at alle, der deltager i projektet, kan se målet forude. Det kan måske lyde forholdsvis banalt, men når folk kommer ind og ud af et projekt, kan det være sværere end bare som så. Samtidig er det også projektlederens ansvar, at tidsplanerne overholdes og sættes, så de er realistiske. Det er heller ikke nødvendigvis verdens mest overskuelige og lette opgave. Derfor er der ikke noget at sige til, at en projektleder skal have en række redskaber og værktøjer, så han kan føre alle gennem projektet på bedste vis. Find den projektlederuddannelse, der passer dig bedst.

Lær at kommunikere med en projektlederuddannelse

Det kan lyde banalt, at man skal lære at kommunikere – for det kan vi da alle sammen – eller hvad? Når det kommer til at skulle kommunikere under et projekt kommer der lidt andre boller på suppen. Her er det nemlig ekstra vigtigt, at der skabes en god kultur, der fordrer kommunikation og feedback, så alle kan følge med i processen. Få hjælp til at skabe god og produktiv kommunikation med en projektlederuddannelse.

Klik her, og find din projektlederuddannelse

Strategiudvikling sikrer din virksomhed

Hvad er din virksomheds strategi? (Foto: smallbusinessadvice.org.au)
Hvad er din virksomheds strategi? (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Mange virksomheder glemmer at lægge faste strategier, og alt for mange virksomheder genbruger tidligere års strategier, hvilket er en kæmpe fejl. Der bør altid hvert år lægges nye strategier eller som minimum evalueres. Ingen dage er ens, og markedet er under konstant forandring. En fastlagt strategi er den bedste måde at imødekomme disse udfordringer på.

Strategien er den bedste måde, hvor på din virksomhed kan fastlægge bestemte klare og realistiske målsætninger, reflektere over redskaber og metoder samt evaluere årets arbejde. Strategien er den perfekte måde at optimere på. Den virksomhed der får mindst for sine kroner vil tabe kapløbet og evnen til konkurrence.

Strategiudvikling kræver rådgivning

Strategiudvikling kræver opfindsomhed, og det kan oftest være svært at gennemskue sin egen virksomhed indefra. Derfor er det vigtigt at hive nogle dygtige konsulenter ind fra siden, der både kan se din virksomhed ude fra og indefra. Kontakt et konsulentfirma, som du føler dig tryg ved. En godt og optimalt samarbejde bygger på gensidig tillid, og konsulenterne skal helt ind i virksomhedens hjerte og hemmeligheder, hvis samarbejdet skal blive frugtbart. Strategiudvikling kan foregå på flere planer. Det kan være den klare handlingsplan for mersalg og produktivitet, men strategiudvikling kan også betyde omstruktering af virksomheden, ændrede poster, lederudvikling, nye ansættelser eller meget andet.

Mange konsulentfirmaer tilbyder også kurser i lederudvikling. Nogle mennesker er de fødte ledere, siges det, men de fleste har alligevel godt af at få opfrisket nogle klare og håndgribelige redskaber, der kan benyttes i den travle hverdag, hvor beslutninger skal tages på stedet.

Læs mere om strategiudvikling her: http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/consulting/strategiudvikling/